Varmepumpe
En varmepumpe giver bedre indeklima og besparelser
Ved at skifte til en varmepumpe kan du spare mange penge og samtidig forbedre indeklimaet i din bolig. Der findes flere forskellige varmepumpe-typer:
   
  Valget af varmepumpe afhænger bl.a. af følgende boligforhold;
   Herunder kan du læse mere om de forskellige varmepumpe-typer.
    
   Luft til luft-varmepumpe

   En luft til luft-varmepumpe er et grønt og fornuftigt alternativ til el-varme, som fx bruges i mange sommerhuse.  En luft til luft-varmepumpe fungerer ved, at udeluften komprimeres og energien derfra anvendes til at opvarme frisk luft, som blæses direkte ind i din bolig.
    
   Luft til vand-varmepumpe
   Ved en luft til vand-varmepumpeløsning bliver den ophobede energi i luften trukket ud, hvorefter den ”lægges” i vandet i boligens varmtvandsbeholder.
   Luftvarme er den varmeudvindingsmetode, som er lettest at installere, idet der hverken kræves boring eller udlægning af slanger. Selv i frostvejr kan luft til vand-varmepumpen producere energi til din bolig.
    
   Jordvarmepumpe
   En jordvarmepumpe er forbundet til et jordvarmeanlæg, som består af et nedgravet rørsystem. Anlægget fungerer ved at udnytte temperaturforskellen på jordens varme og pumpens kølevæske til at udvinde energi.
    
   Grundvandsvarmepumpe
   I en grundvandsvarmepumpe pumpes vandet op fra en grundvandsboring til en varmeveksler, hvor energien indvindes. Herefter sendes vandet tilbage gennem en anden boring. Ved denne metode kan der også indvindes energi året rundt.
    
    
   Kontakt os
   Er du i tvivl om hvilken løsning, du skal vælge? Vi står til rådighed for at hjælpe dig - ring til os på 86 22 36 32.